faqs ca

FAQS

“VoIP” és un acrònim de “voice over Internet Protocol”, és a dir, veu que funciona utilitzant un protocol de comunicació d’Internet.

La veu, que és un senyal d’ones electromagnètiques analògica, és transmesa i processada per dispositius i “software”, en paquets de dades digitals, i parlem de “veu IP” o “VoIP” quan ens referim a les tecnologies i protocols que ho fan possible.

La “telefonia IP” és la tecnologia que permet integrar en una mateixa xarxa -basada en protocol IP-les comunicacions de veu i de dades.

Aquesta tecnologia s’està convertint en la predominant del mercat (s’utilitza des de finals dels noranta), ja que en els últims anys s’ha aconseguit una millora important en els sistemes de priorització i control de qualitat de la veu i dels enllaços d’Internet .

Per “sistema de telefonia IP” entenem un conjunt d’elements que, degudament integrats, permeten subministrar un servei de telefonia (basat en VoIP) a l’empresa. Els elements bàsics que poden formar part d’aquest sistema són: la centraleta IP, la “gateway” o passarel·la IP i els diferents telèfons IP, l’operador IP.

Els principals avantatges de la telefonia IP són la simplificació de la infraestructura de comunicacions a l’empresa, la integració de les diferents seus i treballadors mòbils de l’organització en un sistema unificat de telefonia i amb gestió centralitzada, trucades internes gratuïtes, pla de numeració integrat i optimització de les línies de comunicació, i accés a tota mena d’aplicacions de suport. El telèfon es comporta com un element més de la xarxa i permet desenvolupar tot tipus d’aplicacions personalitzades per a cada empresa.

Una “centraleta telefònica” o “PBX” és un equip privat que permet gestionar trucades telefòniques internes en una empresa, i compartir les línies d’accés a la xarxa pública entre diversos usuaris, per permetre que facin i rebin trucades des de i cap a l’exterior. Una “centraleta IP” o una “IP-PBX” és una centraleta telefònica que treballa internament amb el protocol IP. D’aquesta manera, utilitza la infraestructura de comunicacions de dades (LAN i WAN) per realitzar les seves funcions. Les centraletes IP poden, per tant, connectar-se a serveis públics VoIP, però també tenen la capacitat de treballar amb línies convencionals de telèfon analògiques o digitals (XDSI).

Aquestes característiques els aporten avantatges funcionals i també pel que fa a costos, tant d’inversió com de manteniment.

Una “gateway VoIP” és un dispositiu de xarxa que converteix les trucades de veu, en temps real, entre una xarxa VoIP i la xarxa telefònica pública commutada o la seva centraleta digital.

Una “gateway” VoIP permet que les trucades sortints generades per la centraleta tradicional es converteixin a IP i surtin per la connexió a Internet, oa l’inrevés, que una centraleta convencional pugui rebre trucades IP.

No. Hi ha quatre elements primordials a l’hora de qualificar el servei d’un proveïdor VoIP:

 1. La qualitat dels circuits de veu dedicats: hi ha molta diversitat i cal garantir que tinguin bons circuits amb la majoria de països.
 2. Els recursos dedicats a oferir suport comercial i tècnic al client.
 3. Les mesures que apliquen per garantir la seguretat de les comunicacions.
 4. La capacitat d’adaptar els seus serveis a les necessitats del client.

Els avantatges són moltes; citem algunes a continuació:

 • La possibilitat de realitzar comunicacions unificades, el que permet la integració d’altres serveis disponibles a la xarxa com ara el vídeo i la missatgeria instantània, entre d’altres.
 • La integració del tràfic de veu, dades i vídeo en una única xarxa IP abarateix els costos.
 • La seva major flexibilitat permet la implementació de noves funcionalitats, i també que les funcionalitats de la xarxa tradicional (identificació de trucades, transferències …) no afegeixin cap cost a la solució. Dóna més possibilitats als desenvolupadors, el que permet l’aparició de noves aplicacions per poder adaptar-se a les necessitats de l’empresa.
 • L’increment de línies ja no va lligat a l’increment d’infraestructures (línies RTB o XDSI) i, per tant, hi ha molta més escalabilitat sense augment de costos.
telefonia VoIP - Una única solución para voz, datos y videoconferencia integrada con tus sistemas de comunicación internos. Telefonía, Centralitas, Seguridad informática, videovigilancia, videograbación
Innubo - Una única solución para voz, datos y videoconferencia integrada con tus sistemas de comunicación internos. Telefonía, Centralitas, Seguridad informática, videovigilancia, videograbación
 • La simplicitat de poder integrar tota la meva solució de comunicacions sota un mateix proveïdor: un sol interlocutor comercial i tècnic que es responsabilitzi dels meus serveis de telecomunicacions.
 • La garantia de poder comptar amb un soci de confiança compromès que implementarà la solució més adequada a les meves necessitats empresarials.
 • La reducció de costos en les trucades telefòniques: si utilitzo una solució tradicional és possible que amb els serveis de Innubo pugui obtenir descomptes de fins al 70%.
 • Flexibilitat: poder millorar els meus serveis de telecomunicacions segons l’evolució del meu negoci.
 • Proximitat: possibilitat d’accedir en tot moment a un interlocutor amb qui poder dialogar.

Pot contactar telefònicament al 902 215 215, emplenar el formulari de consulta al nostre web o escriure’ns al correu info@innubo.com. Si ho preferiu, podeu localitzar un distribuïdor proper a la seva ubicació aquí.

Trucant al telèfon d’atenció al client 902 877 752, enviant un missatge a sat@innubo.com o a través de l’àrea de clients del nostre web.

No. El client pot donar-se de baixa quan ho desitgi, només haurà de pagar els serveis prestats fins a la data de baixa.

(L’únic servei que compta amb una permanència opcional és una connectivitat de fibra òptica dedicada que requereixi obra civil. En aquest cas es fixarà una quota d’alta o una permanència de 18 mesos.)

Sí. Amb Innubo podem assignar numeració nova de forma geogràfica; és a dir, depenent de la província o país on la necessiti. Es poden assignar tants nombres (DDI) com siguin necessaris.

Sí. Tramitem la portabilitat de tots els números que el client desitgi desvinculant totalment de l’operador d’origen.

S’assignen finestres de portabilitat de dues hores, però en la pràctica l’usuari no ha de percebre cap aturada en el servei o un breu tall al principi de la finestra assignada durant la qual es traspassen les línies de l’operador donant a Innubo.

No. Ens adaptem a la connectivitat que tingui el client, però no podem respondre de la qualitat del servei en cas de degradació o canvis en la connectivitat del client.

Per tant, és recomanable utilitzar la connectivitat proposada per Innubo per garantir un punt de suport únic.

Totes les centraletes del mercat poden utilitzar Innubo Trunk a través d’una “passarel·la” o passarel·la de veu. Tenim homologada aquesta solució per a centraletes Ericsson, Panasonic, Mitel, Avaya, Neris, Siemens, Aastra …

Si les centraletes compten amb funcionalitats de línies IP, poden funcionar sense “gateway” de veu. En aquest cas, tenim homologades les centraletes de Panasonic, Siemens, Asterisk i Cisco.

El termini d’instal·lació és immediat, i mai és superior als 7 dies naturals (si el client contracta connectivitat i hi ha intervenció d’un altre operador, el termini sol allargar uns dies i es realitzen les altes amb un termini mitjà de 14 dies des de la sol·licitud ).

En qualsevol moment podrà modificar el servei contractat afegint o eliminant prestacions. Per fer-ho només s’ha de posar en contacte amb el departament comercial de Innubo o amb un dels nostres distribuïdors. Per exemple, d’un dia a un altre, podrà afegir canals, numeració, sol·licitar una modificació en la connectivitat contractada…

conectividad Innubo trunk - Una única solución para voz, datos y videoconferencia integrada con tus sistemas de comunicación internos. Telefonía, Centralitas, Seguridad informática, videovigilancia, videograbación