nota legal

AVÍS LEGAL

1.- Titularitat del domini

S’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és de:

 • Titular: SERVEIS INNUBO S.L.U.
 • Adreça: C/ Sallent, 63 2º, 08243 Manresa (Barcelona)
 • Telèfon: 900 802 888
 • CIF: B62328083
 • Registre Mercantil de Barcelona: Tom 32.925 Foli 26 Fulla B-221.962 Inscripció
 • Email: protecciodedades@innubo.com

Per web, ens referim a tots els dominis que SERVEIS INNUBO S.L.U. té en internet i a les xarxes.

L’accés i la utilització de la web atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que SERVEIS INNUBO S.L.U., es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc web, ja que aquests, i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions. En qualsevol cas el nero fet d’usar el Lloc web i navegar per ell, suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

2.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts existents a la Web, com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de SERVEIS INNUBO S.L.U. , que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no pot entendre’s cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen a la Web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la Web, i si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de SERVEIS INNUBO S.L.U.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de SERVEIS INNUBO S.L.U. sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l’Usuari a la Web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SERVEIS INNUBO S.L.U.

3. Hiperenllaços i/o Enllaços

Entre els continguts existents a la Web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

SERVEIS INNUBO S.L.U. no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la Web tenen finalitats informatives per a l’Usuari d’aquesta, però en cap cas situarien a SERVEIS INNUBO S.L.U. en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, SERVEIS INNUBO S.L.U. no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, SERVEIS INNUBO S.L.U. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta Web. S’adverteix a l’Usuari que, en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a SERVEIS INNUBO S.L.U. mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a SERVEIS INNUBO S.L.U. que permetin l’accés a la Web de SERVEIS INNUBO S.L.U. sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de SERVEIS INNUBO S.L.U. s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc web de SERVEIS INNUBO S.L.U.

4.Condicions d’ús del Lloc web

4.1 General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar la Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de SERVEIS INNUBO S.L.U. , dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de SERVEIS INNUBO S.L.U. o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà enfront de SERVEIS INNUBO S.L.U. o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc web per l’Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de SERVEIS INNUBO S.L.U., de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació de SERVEIS INNUBO S.L.U. o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  1. Falsificar o alterar qualsevol informació de INNUBO.
  2. Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades al corresponent apartat, les següents:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, la Web cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de SERVEIS INNUBO S.L.U.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els Continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta Pàgina Web.
 • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a la disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del com no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.
 • No col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5.Exclusió de responsabilitat

SERVEIS INNUBO S.L.U. en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

SERVEIS INNUBO S.L.U. no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament erroni o fallada en guardar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.

SERVEIS INNUBO S.L.U. tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc web.

SERVEIS INNUBO S.L.U. es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei íntegrament o en part a qualsevol moment, amb o sense preavís.

La utilització del Lloc web està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc web.

L’accés al Lloc web no implica l’obligació per part de SERVEIS INNUBO S.L.U. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

SERVEIS INNUBO S.L.U.  no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web

SERVEIS INNUBO S.L.U.no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts o del Lloc web.

SERVEIS INNUBO S.L.U. no serà responsable tampoc de:

 • Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
 • L’ús per part de tercers d’elements propietat de SERVEIS INNUBO S.L.U. que confonguin la seva personalitat;
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la Web ;
 • La falta de funcionament de la Web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a SERVEIS INNUBO S.L.U. ;
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’est;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l’ordre públic, del Lloc web o els seus continguts, per part dels Usuaris;
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web, ens remetem a l’establert a l’apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços.

6.Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot dirigir-se a SERVEIS INNUBO S.L.U. a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es determinin a cada moment, dirigint-se a:

Titular: SERVEIS INNUBO S.L.U.

Adreça: C/ Sallent, 63 2º, 08243 Manresa (Barcelona)

Telèfon: 900 802 888

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrantes, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb SERVEIS INNUBO S.L.U. i l’hi comuniqui.

7.Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Manresa

POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent a cada moment de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d’11 de Julio de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

SERVEIS INNUBO, S.L.U. compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present Política de Privadesa és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d’accessos en xarxes i internet (d’ara endavant, “Lloc web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a SERVEIS INNUBO, S.L.U. les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc web, així com dels seus Continguts.

La present política de privadesa serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents www.innubo.com

1.- Informació i finalitat

 • Les úniques dades personals als quals SERVEIS INNUBO, S.L.U. tindrà accés seran aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament.
 • En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i l’emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el propi formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.
 • En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, la titularitat dels quals i responsabilitat correspon a SERVEIS INNUBO, S.L.U. amb la finalitat de:
 • Prestar-li els serveis i informació sol·licitats,
 • Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
 • Informar sobre l’empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l’abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, watshap.. i qualssevol uns altres).
 • Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
 • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
 • Establir les comunicacions pròpies dins de les sol·licituds en xarxes socials.
 • Així mateix, en compliment de l’establert amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
 • D’igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat amb SERVEIS INNUBO, S.L.U. o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.

2.- Consentiment

Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a aquest efecte a la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc web, està autoritzant expressament a SERVEIS INNUBO, S.L.U. al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L’acceptació per part de l’Usuari del tractament de les seves dades per part de SERVEIS INNUBO, S.L.U. , així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.

3.- Qualitat de les Dades

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant SERVEIS INNUBO, S.L.U. de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certs, veraços i lícits, reservant-se SERVEIS INNUBO, S.L.U. el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de que SERVEIS INNUBO, S.L.U. tingui actualitzats a tot moment els mateixos.

4.- Conservació de les dades

SERVEIS INNUBO, S.L.U. conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació de negoci o el servei que es presti i a efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Al moment en el qual Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

5.- Seguretat i protecció

Quant a la seguretat i la protecció, li informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.

6.- Exercici de drets i consultes

Finalment se li informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb SERVEIS INNUBO, S.L.U. / Sallent, 63 2º, 08243 Manresa (Barcelona) Telèfon: 900 802 888 o correu electrònic protecciodedades@innubo.com i que en el cas que hagués sofert algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’equip de l’usuari en accedir a determinades pàgines web, per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d’aquest equip. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant avantatges per a la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que a canvi el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

SERVEIS INNUBO S.L.U. utilitza en aquest lloc web les següents cookies que es detallen a continuació, distingint:

 • Cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari i que poden servir per a una correcta navegació o que serveixen per assegurar que el contingut d’una pàgina web es carrega eficaçment, en cas de desactivar-se l’usuari no podrà rebre correctament els serveis i continguts establerts.
 • Cookies pròpies, són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers, són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
 • Cookies analítiques, per al seguiment i recopilació de dades estadístiques de l’activitat, amb el propòsit de garantir el millor servei a l’usuari.
 • Cookies publicitàries, per a la gestió dels espais publicitaris sobre la base de criteris com la freqüència en què es mostren els anuncis.
 • Cookies de sessió, estan dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.

COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta forma es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

GESTIÓ DE COOKIES:

Com a garantia complementària a la informació proporcionada anteriorment. L’usuari pot a qualsevol moment revocar el funcionament de les cookies d’aquest lloc web mitjançant:

La configuració del navegador:

 • Chrome, des d’https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer, des d’https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Firefox, des d’https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Safari, des d’https://support.apple.com/kb/ph5042

SERVEIS INNUBO S.L.U. no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa dels tercers incloses en aquesta política de cookies.

Per a qualsevol consulta sobre aquesta Política de cookies pot dirigir-se a protecciodedades@innubo.com

ACCEPTACIÓ DE COOKIES

Si vostè continua la seva navegació una vegada informat sobre la Política de Cookies, entendrem que accepta la utilització de les cookies per part de la web i aplicacions. No obstant això, si vostè vol, pot canviar la configuració de cookies a qualsevol moment, configurant el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie.

Li informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que nostres webs i aplicacions li ofereixen.

L’empresa SERVEIS INNUBO S.L.U. li agraeix que consenti l’acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de les nostres pàgines webs i aplicacions per adaptar-les a les seves preferències.

Si vostè consent la utilització de cookies, continua navegant o fa clic en algun link s’entendrà que vostè ha consentit la nostra política de cookies i per tant la instal·lació de les mateixes en el seu equip o dispositiu.

NOTES ADDICIONALS

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats a Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través del correu protecciodedades@innubo.com

QUE OCORRE SI DESACTIVA LES COOKIES

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li vam mostrar uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol ocórrer en les tendes online.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Tendes online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la tenda física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podrà escriure en el blog, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectorizada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social